Persoonlike Besonderhede

 
 
 
 
 
ID Nommer :: Vir ons boeke alleenlik. Hierdie data is vertroulik!
 
 
 
 
LW: DAAR MOET GENOEG RUIMTE IN JOU PASPOORT VIR JOU VISUM WEES (MINSTENS 2 SKOON BLADSYE) EN DIT MOET 6 MAANDE NA AFLOOP VAN DIE TOER NOG GELDIG WEES.
 


Het jy `n buitelandse paspoort? :: Klik op ja of nee
 
 
 
 

Kontakbesonderhede

 
 
 
 
 
 
 
 

Verdere Besonderhede

 
 
Merk asb waar van toepassing:
 
 

 
 

Dieetversoeke

 


 
 


 
 
 

Naasbestaande in Suid-Afrika

 
 
 
 
 
 
 
 


 
Betaal asseblief die deposito in die volgende bankrekening en stuur die bewys van betaling na admin@kumtu.co.za of faks dit na 086 539 3861. Gebruik jou voorletters en van as verwyssing op die inbetaling.
 
Rekening: Kumtu-avonture, Standard Bank, Pretoria-Noord, Rekeningnommer: 034803424, Takkode: 01-04-45
 

Vrywaring & Voorwaardes

 
Kumtu-avonture, Christine van Wyk-Toere en Beeld se personeel, toerleiers en agente met wie die maatskappy saamwerk, tree by die organisering en aanbieding van enige toer slegs in 'n leidende of adviserende hoedanigheid op. Dit behels alle akkommodasie, uitstappies, besigtigingstoere en vervoer van toerlede, hetsy bus, trein, lugvaart, bootvaart, kabelritte of enige ander vorm van vervoer. Kumtu-avonture, Christine van Wyk-Toere en Beeld en sy agente aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige skade, onkoste of ongerief deur kansellasie of vertragings in vertrek- of aankomstye van enige van bogenoemde vervoermiddele nie. Kumtu-avonture, Christine van Wyk-Toere en Beeld en sy agente aanvaar geen verantwoordelikheid vir verlies of skade aan bagasie of enige ander item wat aan die toerlid behoort nie. Kumtu-avonture, Christine van Wyk-Toere en Beeld en sy agente aanvaar geen verantwoordelikheid vir beserings of ongevalle deur deelname aan enige van die toere nie. Die versekeringspolis wat die toerlid uitneem, is 'n onafhanklike ooreenkoms tussen die toerlid en die versekeringsmaatskappy. Kumtu-avonture, Christine van Wyk-Toere en Beeld aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige dispuut tussen die twee partye nie. Kumtu-avonture, Christine van Wyk-Toere en Beeld behou die reg voor om enige persoon as deelnemer aan die toer te weier. Kumtu-avonture, Christine van Wyk-Toere en Beeld mag weens onvoorsiene omstandighede veranderings aan die toerprogram aanbring. Kumtu-avonture en sy agente sal alles in hulle vermoë doen om enige van bogenoemde probleme te voorkom of die hoof te bied en is bereid om toerlede sover moontlik by te staan indien probleme ondervind word. KANSELLASIE: Ingeskrewe toerlede wat vóór 25 Maart 2011 skriftelik kanselleer, kry R2 500 van die deposito terug. Indien toerlede daarná, tot 25 April 2011, kanselleer, kry hulle R2 000 terug. Ná 25 April 2011 word geen deposito terugbetaal nie. Alle deposito's van toerlede wat kanselleer, word eers einde September terugbetaal wanneer die toer se finansies afgesluit word. Indien 'n toerlid genoodsaak is om vóór 25 April vanweë siekte te kanselleer, word die volle deposito minus R500 by voorlegging van 'n doktersertifikaat terugbetaal. In geval van kansellasie as gevolg van siekte ná 25 April 2011, geld die toerlid se versekeringsdekking.
 

 
  
Om gemorspos te voorkom, sleutel asseblief die volgende swart kode presies soos jy dit sien in. :: Maak seker jy tik die kode PRESIES soos jy dit sien in.
 
 
BELANGRIK: 'n Boodskap sal verskyn wat bevestig dat jou vorm gestuur is. Indien jou vorm nie wil stuur nie, beweeg asb op met die bladsy en volg enige instruksies in rooi. Indien jy steeds nie reg kom nie, kontak ons by info@kumtu.co.za of 011 039 2824.
 

Rynvallei Lied

There seems to be an error with the player !